Beschrijving

callas pdfToolbox Server is een geautomatiseerde PDF-oplossing welke op velerlei manieren te implementeren is.

callas pdfToolbox Server automatiseert en standaardiseert de verzending en ontvangst van bestanden. De applicatie biedt een uiterst veelzijdige oplossing voor drukkerijen, uitgeverijen, reclamebureaus, verpakkings- en designbedrijven. Een geautomatiseerde en hoogwaardige preflightfunctie, een betrouwbare en automatische correctie van PDF-bestanden … Dankzij callas pdfToolbox Server werk je veel sneller en worden foutenmarges aanzienlijk verminderd.

callas pdfToolbox Server Workflow

callas pdfToolbox Server biedt volledig geautomatiseerde verwerking

pdfToolbox Server maakt het mogelijk om PDF-documenten volledig geautomatiseerd te verwerken. Je kan zoveel verwerkingsjobs configureren als je wil. Elke job wordt geconfigureerd met een invoermap die in de gaten wordt gehouden door pdfToolbox Server. Zodra er nieuwe bestanden in terechtkomen, worden ze opgehaald en verwerkt volgens de configuratie van de job. Als er fouten worden gedetecteerd, worden de verwerkte bestanden geplaatst in een uitvoermap “Error”. Bestanden die als geslaagd worden beschouwd, worden verplaatst naar een uitvoermap “Success”.

pdfToolbox Server kan zelfs de handmatige en automatische aspecten van een workflow integreren. Met andere woorden: is tussenkomst vereist voor visuele controle van bestanden met fouten om te beslissen of ze echt een probleem zullen zijn bij de productie of om ze te herstellen? Geen nood. pdfToolbox Server kan probleembestanden automatisch in een checkpoint vasthouden. pdfToolbox Desktop gebruikers krijgen dan een lijst met probleembestanden die ze op hun werkstation kunnen inspecteren of corrigeren. Na inspectie kan het bestand (of een gewijzigde versie) naar de map “Success” of “Error” worden gestuurd en de workflow verder doorlopen.

Zijn er andere aspecten op het gebied van kwaliteitscontrole of herstelling van PDF-documenten die je wil automatiseren? pdfToolbox Server integreert naadloos in automatiseringsoplossingen zoals Enfocus Switch en Laidback FileTrain om het ontvangen en verzenden van bestanden via FTP-servers, verzenden van meldingen via e-mail, verbinding maken met databases, werken met XML-bestanden en nog veel meer mogelijk te maken.

Problemen oplossen … of ze gewoon rapporteren

Elke job in pdfToolbox Server kan worden geconfigureerd met een preflightprofiel. Deze profielen maken niet alleen volledig geautomatiseerde kwaliteitscontrole mogelijk maar kunnen ook veelvoorkomende PDF-problemen oplossen. Met zijn standaardprofielen ondersteunt pdfToolbox Server een brede waaier aan preflightnormen:

 • Alle ISO PDF-normen: PDF/X, PDF/A, PDF/E en PDF/VT
 • Alle marktsegmentspecifieke specificaties van de Ghent Workgroup
 • Het spreekt voor zich dat je eender welk ingebouwd profiel zo kan uitbreiden of aanpassen dat het precies voldoet aan de kwaliteitsregels die je hanteert in je workflow.

Meegroeien met je workflow

Omdat pdfToolbox Server volledige ondersteuning biedt voor meerdere processoren, kan het veel verschillende taken parallel uitvoeren: met de standaard productlicentie kunnen tot wel 8 bestanden tegelijk worden verwerkt. De onbeperkte versie van pdfToolbox Server wordt alleen beperkt door de verwerkingskracht van de computerserver waarop het geïnstalleerd is.

Wil je de werklast evenredig verdelen over meerdere systemen, dan is ook dat een koud kunstje met pdfToolbox Server. Je kan pdfToolbox Server gemakkelijk upgraden naar een pdfToolbox Dispatcher licentie, waarbij alle eerder ingestelde jobconfiguratie behouden blijft. Deze dispatcher verdeelt de werklast dan over een of meer pdfToolbox Satellites, die kunnen draaien op dezelfde computer als de dispatcher of op verschillende computers in het netwerk. Na de verwerking worden de resultaten teruggestuurd naar de dispatcher.

Dynamische preflighting, maximale flexibiliteit

pdfToolbox Server biedt sinds jaar en dag de mogelijkheid om variabelen op te nemen in preflightprofielen. Hiermee kan de preflightcontrole en conversie dynamisch wijzigen op basis van het verwerkte PDF-bestand of de bijhorende metadata, wat heel erg van pas komt in complexere preflightworkflows. pdfToolbox bevat nu ook procesplannen, waardoor preflightworkflows nu ook voorwaarden kunnen bevatten. Met andere woorden: verwerking wordt alleen toegepast als aan de desbetreffende voorwaarde is voldaan.

Het feit dat een pdfToolbox preflightprofiel ondersteuning biedt voor variabelen maakt het mogelijk om de eigenschappen van preflightcontroles en -herstellingen in een profiel dynamisch te wijzigen. In workflows waar slechts enkele parameters vaak wijzigen (bijvoorbeeld bij de controle van het formaat van binnenkomende advertenties), kan dit worden gebruikt om de complexiteit aanzienlijk te reduceren. Met dezelfde technologie kunnen tijdens de verwerking van bestanden specifieke controles of herstellingen worden in- en uitgeschakeld.

Procesplannen definiëren een aantal stappen voor de verwerking van een PDF-bestand. Elke stap kan een preflightprofiel, één enkele preflightcontrole of een herstelling of actie zijn (zoals afbeeldingen opslaan, een boekje maken …). Met procesplannen kunnen preflightrapporten op basis van het resultaat van elke stap worden gegenereerd. Het is ook mogelijk om van de ene naar de andere stap te springen op basis van de resultaten van een vorige stap.

Comfortabel in controle

Of je nu één pdfToolbox Server gebruikt of gebruikmaakt van een pdfToolbox Dispatcher om de verwerking te verdelen over verschillende systemen: het instellen en bewaken van de verwerking vormt soms een redelijke opgave. pdfToolbox vereenvoudigt dat door voor eender welke pdfToolbox installatie configuratie en bewaking op afstand toe te staan.

Alle pdfToolbox Server beheertools zijn ingebouwd in pdfToolbox Desktop. Dat betekent dat je vanuit de desktoptoepassing een lokale server kan opzetten of verbinding kan maken met een of meer servers op afstand. Zo kan je preflightprofielen of procesplannen lokaal testen en er een server op afstand mee configureren zodra je volledig tevreden bent over wat ze doen.

Meer dan PDF alleen

Veel workflows vereisen meer dan PDF-preflighting en -correctie. pdfToolbox is perfect geplaatst om het allemaal te doen.

Het kan worden gebruikt voor de impositie van PDF-documenten om automatisch Office-documenten naar PDF te converteren, miniaturen of afdrukvoorbeeldafbeeldingen te generen en nog veel meer…

 • PDF’s optimaliseren voor mobiel of internetgebruik: comprimeren, onzichtbare gedeeltes van afbeeldingen bijsnijden, converteren naar RGB …
 • PostScript en EPS op basis van PDF genereren of voor productiedoeleinden geschikte, nauwkeurige miniaturen of afdrukvoorbeeldafbeeldingen in TIFF-, JPEG- en PNG-formaat creëren
 • De impositie-engine met alles erop en eraan gebruiken om boekjes te maken, een step-and-repeat uit te voeren of complexere impositietaken uit te voeren
 • PDF-bestanden splitsen in afzonderlijke documenten of bestanden samenvoegen, PDF-bestanden met wachtwoorden beveiligen of deze opnieuw distilleren om problemen op te lossen
 • callas DeviceLink Add-on Server (betaalbare optie)
 • callas DeviceLink Add-on maakt het mogelijk om conversies te voeren via de bijgeleverde DeviceLink profielen.

Omvat een reeks van meest gebruikte DeviceLink profielen voor herbestemming in professioneel printen
Omvat DeviceLink profielen voor de optimalisatie van de totale inktdekking voor standaard printvoorwaarden

Systeemvereisten callas pdfToolbox Server

 • Mac (Intel): macOS, version 10.7 or newer, 64-bit-compliant
 • Microsoft Windows:
  • Windows 7 or newer
  • Windows Server 2008 R2 or newer
 • Linux: The minimum required Linux OS versions are shown below (Linux OS versions with a higher number are always supported as well):
  • Debian 7 (and derivates like Ubuntu 12.x )
  • RedHat RHEL6 (and derivates like CentOS6)
  • SuSE SLES11 (and derivates like OpenSuSE11)
  • Note: other Linux distributions are also supported if the version of the glibc is at least v2.10
 • Solaris (Sparc and Intel): Solaris 10 (v5.10) or newer
 • AIX (PPC): AIX 5.3 (oslevel 5300-07) or newer
 • Recommended are at least 2 GB of free storage.