Software in de categorie ‘PDF Bewerken en Certified PDF’ bevat software waarmee automatisch en/of handmatig PDF-bestanden gecontroleerd en bewerkt kunnen worden.

Een PDF stempelen tot ‘Certified PDF’ wil zeggen dat deze aan de eisen voldoet van een bepaalde gestandaardiseerde controle. Dit stempel zit dan ook ín het PDF-document en is niet te vervalsen.

Filter