Versnel, verbeter en optimaliseer werkprocessen (workflows)

Binnen uw organisatie vinden meerdere werkprocessen plaats. Veel werkprocessen worden handmatig uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Echter zijn veel handelingen binnen een specifiek proces vaak repetitief. Een groot nadeel van repetitieve handelingen is dat na verloop van tijd de aandacht verslapt en daardoor fouten worden gemaakt.

GrafiStore helpt u met het automatiseren van repetitieve handelingen en werkprocessen, zodat deze versneld, verbeterd en geoptimaliseerd worden. Uw gekwalificeerde personeel heeft daardoor meer tijd voor kwalitatief werk, dat meer aandacht vergt.

Houd personeel gemotiveerd en voorkom fouten

Door werkprocessen te automatiseren met specialistische software heeft u meer grip op veel voorkomende fouten. Repetitieve handelingen verdwijnen, waardoor ook de ‘sleur’ uit werkzaamheden verdwijnt. Hierdoor houdt u uw personeel gemotiveerd, waardoor de kwaliteit van het werk verbetert.

Voorkomen is beter dan ze te genezen. Het is echter wel mogelijk om fouten af te vangen of te corrigeren. Door goed te kijken naar specifieke processen, kan met menselijk ingrijpen een fout snel worden hersteld.

GrafiStore ontwikkelt workflows voor en samen met